mikaelblog

Evolutionspsykologi møder webdesignIndlæg

Posted by Mikael Fri, April 09, 2010 22:10:24

Neuro Web Design: What Makes Them Click? af Susan M. Weinschenk

Denne bog er tynd og let læst. Weinschenk beskriver, hvordan en forståelse af hjernen, dens opbygning og funktionsmåde kan bruges til at påvirke menneskers adfærd på websites.

Den grundlæggende tese er, at vi som mennesker i overvejende grad er styret af samspillet mellem vores tre hjerner; den gamle dyriske hjerne, der er optaget af mad, overlevelse og sex, mellemhjernen der styrer følelserne og den nye logiske hjerne. Det er bogens pointe, at vi i overvejende grad er styret at de to ældre dele af hjernen og at den logiske hjerne mest bruges til at efterrationalisere og forklare vore valg. Denne beskrivelse af hjernen og mennesket virker til tider provokerende og udfordrer et rationalt humanistisk menneskesyn.

Bogen præsenterer sit stof på typisk amerikansk manér ved at skære det ud i pap og gentage hovedpunkterne i tekstbokse. På den måde kommer den til at forenkle sit stof i en grad, hvor den til tider taler ned til læseren. Bogen forholder sig ikke til sit eget udgangspunkt og reflekterer ej heller over evt. praktiske og moralske dilemmaer der kan ligge i at manipulere folk vha. neuropsykologi.

Så, alt i alt en hurtigt læst bog med en nogle letforståelige bud på, hvad en neuropsykologisk forståelse kan bidrage til forståelse af brugeradfærd på websites. Bogen har helt klart karakter af en begynderbog "for dummies" og den kommer let i sin iver for at formidle let og tydeligt til at virke overfladisk og ureflekteret.

Usability og interaktionIndlæg

Posted by Mikael Mon, May 18, 2009 13:15:23

Mens jeg læser Steve Krugs klassiker inden for web-usability "Don't Make Me Think", slår det mig i hvor høj grad den stadig er aktuel. Førsteudgaven udkom i 2000, men de grundliggende indsigter i web-mediet og hvordan det bruges er stadig sprøde og brugbare i dag. Det grundliggende syn, at interaktionen på nettet skal være intuitiv, visuel med karakter af flow, synes jeg stadig holder som vision og rettesnor. Og de grundliggende problemer i forhold til at overskue og finde rundt på sites er der stadig problemer med på rigtig mange sites.
Det slår mig dog, at han tager det for givet, at brugere har et instrumentelt forhold til nettet, der handler om informationssøgning, hvilke jo ikke holder hele vejen. Der er rigtig mange sites der er mere oplevelsesorienterede, og hvor udforskingen og dét at "fare vild" i oplevelserne kan være en kvalitet i sig selv.
Krugs bog er en milepæl i forhold til enkel, let læst og fornøjelig formidling af en række sider af webbens fundamentale karakter og problematikker.